Telefonische acquisitie

Wordt cold calling verboden in 2018?

Blog over de impact van de nieuwe AVG op Cold Calling.

Share:

Je hoort af en toe geluiden van mensen die zeggen dat cold calling per 01/01/2018 verboden wordt. En als het niet per die datum is dan toch zeker per 25/05/2018.

Maar is dat nu echt zo? Nee, zeker niet! Cold calling wordt niet verboden.
Als dat wel zo was, was dit een heel ander stukje geworden, eentje waarin ik bijvoorbeeld aankondigde een restaurant te openen, of dat ik een omscholingsprogramma zocht voor 45 sr. marktbewerkers.

Door Margot Houtaar

Grappig is overigens wel dat die geluiden vaak komen van mensen die zich bezighouden met online leadgeneratie, met Social Selling of die ‘Phonefear’ hebben en op die manier waarschijnlijk zichzelf en hun omgeving willen overtuigen dat ze ‘echt niet meer mogen bellen…..’ (vaak zijn dat overigens dezelfde die eerst riepen ‘onze doelgroep zit daar niet op te wachten’, maar dit terzijde).

Ik denk en blijf denken dat b2b telemarketing nog steeds één van de meest effectieve manieren is om contact (echt contact, menselijk contact) te hebben met klanten en prospects. Alleen moet je wel beter opletten wie je belt en waarom.

Maar wat gaat er dan wel veranderen?

Allereerst: we hebben het over de Europese AVG, die vervangt de huidige Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De AVG verschilt in wezen niet zo heel veel van de Wbp. Eén groot verschil is wel dat de boetes die kunnen worden uitgedeeld aanzienlijk hoger zijn. In een van de 173 (!) overwegingen  van de AVG staat letterlijk dat Direct Marketing een gerechtvaardigd belang kan zijn om persoonsgegevens te verwerken. En in artikel 1 staat met zoveel woorden dat het vrije verkeer van persoonsgegevens noch wordt beperkt noch wordt verboden. Dat is fijn natuurlijk!

Onder persoonsgegevens vallen alle gegevens die terug te leiden zijn  naar een persoon. Wij gebruiken bijvoorbeeld een persoonlijk e-mailadres, een mobiel nummer en slaan dit op. Dat mag nog steeds en die mag je ook gewoon nog gebruiken. Zeker als je die van die persoon zelf hebt gekregen voor een bepaald doel en je de gegevens voor dat doel gebruikt. Maar dus ook als je geen toestemming hebt maar wel een gerechtvaardigd belang. Direct marketing en reclame maken vormen in principe een gerechtvaardigd belang.

Zegt iemand nu: ‘ik wil helemaal niet dat u mijn e-mailadres opslaat’, dan moeten wij dat honoreren en dat doen we ook. Eerlijk gezegd: stel dat iemand dat nù tegen ons zegt, doen wij dat ook! Dat zijn voor ons immers normale omgangsvormen. Ook moet iemand zijn gegevens kunnen inzien als hij/zij dat vraagt. Wij gaan daar een speciale ‘knop’ voor maken die dat mogelijk maakt.
Meer persoonlijke gegevens hebben wij overigens niet. Anders wordt het als je bankrekeningnummers opslaat of filmpjes of zgn. bijzondere persoonsgegevens, zoals over ras- of etniciteit. Die mag je niet verzamelen tenzij je uitdrukkelijke toestemming hebt.

Wel moeten partijen zoals wij aan een aantal voorwaarden voldoen m.b.t. privacy verklaring, dataopslag, geheimhouding etc. Dat hebben wij (voor zover we het nog niet deden) aangepast. Ook moeten wij een verwerkingsovereenkomst sluiten met de partij waarvoor wij data verwerken, onze klant dus.

Online marketing & Social Selling

Onduidelijker is of en hoe informatie die openbaar is, gebruikt mag worden om een  persoon te benaderen. Zoals het er nu naar uitziet wil het feit dat iemand bijvoorbeeld op LinkedIn staat met zijn mobiele nummer en persoonlijke e-mailadres, nog niet automatisch zeggen dat je hem rechtstreeks mag benaderen. Niet telefonisch maar ook niet via LinkedIn. Per email mocht al niet, dat valt onder de spamwet, al wordt die aan alle kanten met voeten getreden.

Wij zoeken inderdaad wel contactpersonen op LinkedIn, maar mogen dan geen rechtstreeks nummer draaien, maar ‘moeten’ via een algemeen nummer. Maar ‘Social Sellers’ ook, die mogen ook niet meer zomaar iemand benaderen.
En als iemand online informatie opvraagt? Mag je hem dan wel zomaar benaderen (per mail of telefonisch). Dat is nog onduidelijk.

Kortom: er is nog veel onduidelijk. Wat wel duidelijk is, kun je je goed op voorbereiden. In ieder geval wordt cold calling niet verboden. Wij houden het goed in de gaten en gaan op aangepaste wijze verder met waar we goed in zijn: het genereren en ontwikkelen van gekwalificeerde B2B leads!

Deze blog is tot stand gekomen met medewerking van Joachim van Vlijmen advocaat en partner bij Broeseliske Van Vlijmen Advocaten in Den Haag. Hij houdt zich intensief bezig met privacyrecht en cyber security. Joachim is ook functionaris voor gegevensbescherming, in het Engels data protection officer (DPO). Een nieuwe functie die de AVG introduceert. Hij is meer dan bereid u te helpen met deze complexe materie.

Share: