Door een deel van de acquisitie uit te besteden haal je meer new business binnen in een periode van hoogconjunctuur